Các dự án đầu tư


  Lượt truy cập:

 LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

SHN-GELEXIMCO-ABFG

 

 

LỄ CHÀO SÀN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN HỆ

         

Địa chỉ liên hệ: Tầng 6, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:  04.35537188
Fax            : 04.35537168
Email         : info@hanic.com.vn
 
 

 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn VN (VNAudit)

 

Tên công ty :CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN VN

 Tên giao dịch :VN AUDITING AND CONSULTANT

COMPANY LIMITED

     Tên viết tắt :VNAUDIT CO .,LTD

Trụ sở chính:  Số 22 phó Đức Chính ,Phường Trúc Bạch ,Quận Ba Đình ,Thành Phố Hà Nội

Tel: 047152655

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên Số:0102025584 do Sở Kế Hoạch  và Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp

Đăng ký lần đầu, ngày 27 tháng 03 năm 2006

Đăng ký thay đổi lần thứ: 1  ngày 10 tháng 01 năm 2008

“CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN VIỆT NAM,GCN ĐKKD SỐ 0103002195 DO PHÒNG ĐKKD –SỞ KẾ HOẶCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY 06/05/2003”

Ngành,nghề kinh doanh :

   -         Kiểm toán báo các tài chính;

-         Kiểm toán báo các tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế;

-         Kiểm toán hoạt động;

-         Kiểm toán tuân thủ;

-         Kiểm toán nội bộ;

-         Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm );

-         Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án;

-         Kiểm toán thông tin tài chính ;

-         Kiểm toán thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước;

-         Tư vấn tài chính ;

-         Tư vấn thuế ;

-         Tư vấn nguồn nhân lực;

-         Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin;

-         Tư vấn quản lý;

-         Dịch vụ kế toán;

-         Dịch vụ định giá tài sản;

-         Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính;

-         Dịch vụ bồi dưỡng ,cập nhật kiến thức tài chính,kế toán,kiểm toán;

-         Các dịch vụ khác về tài chính ,kế toán ,thuế theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Ông Nguyễn Hữu Đông - Giám đốc

 

Tin công ty